BI?U THU? SU?T HNG HA XU?T NH?P KH?U 2014

Ngy 15/11/2013, B? Ti chnh ? ban hnh Thng t? s? 164/2013/TT-BTC ban hnh Bi?u thu? xu?t kh?u, Bi?u thu? nh?p kh?u ?u ?i theo danh m?c m?t hng ch?u thu?. Thng t? s? c hi?u l?c thi hnh t? ngy 01/01/2014 (Bi?u thu? 2014).

Bi?u thu? 2014 c nhi?u thay ??i so v?i Bi?u thu? 2013 c? v? n?i dung thng t? v Danh m?c Bi?u thu?. C? th?:

1) N?i dung Thng t? h??ng d?n chi ti?t h?n v? Bi?u thu? xu?t kh?u; cch th?c p d?ng m hng v thu? su?t c?a cc m?t hng thu?c Ch??ng 98; L? trnh p d?ng thu? su?t thu? nh?p kh?u ?u ?i ??i v?i m?t s? m?t hng thu?c nhm 27.07, 29.02 v 39.02.

2) Bi?u thu? xu?t kh?u Danh m?c bi?u thu? xu?t kh?u 2014 thay ??i hon ton so v?i danh m?c Bi?u thu? xu?t kh?u 2013. C? th? danh m?c bi?u thu? xu?t kh?u ? ???c chi ti?t cc nhm m?t hng ??n c?p ?? 8 s? v thu? su?t thu? xu?t kh?u c s? thay ??i v?i m?t s? nhm hng (vng, cao su, s?n ph?m ch? bi?n t? tinh qu?ng titan...)

- ??i v?i nh?ng nhm hng ? ???c ??nh danh nh? trong Bi?u nh?p kh?u th ???c ghi m hng v tn m t? hng ha gi?ng nh? trong Bi?u nh?p kh?u.

- ??i v?i nh?ng m?t hng ch?a ???c ??nh danh trong Bi?u thu? nh?p kh?u th ty tnh ch?t m?t hng, quy t?c phn lo?i hng ha m ???c chi ti?t tn ring v m hng theo m hng c?a Bi?u thu? nh?p kh?u.

3) Bi?u thu? nh?p kh?u:

- Danh m?c Bi?u thu? nh?p kh?u ?u ?i 2014 c?ng c s? thay ??i t?i danh m?c Ch??ng 98.

- Thu? su?t thu? nh?p kh?u ?u ?i p d?ng t? 01/01/2014 c nhi?u thay ??i so v?i thu? su?t thu? nh?p kh?u ?u ?i 2013. Theo ?, 210 dng thu? gi?m thu? su?t v h?n 400 dng thu? ???c ?i?u ch?nh t?ng thu? su?t thu? nh?p kh?u ?u ?i.Nh?m t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho cc c? quan h?i quan v doanh nghi?p c?p nh?t chnh sch thu? m?t cch k?p th?i v chnh xc, NXB TI CHNH cho bin so?n cu?n sch:

Bi?u Thu? Su?t Hng ho xu?t kh?u nh?p kh?u n?m 2014

N?I DUNG CU?N SCH G?M 3 PH?N:

Ph?n th? nh?t: Danh m?c v m?c thu? su?t c?a bi?u thu? xu?t kh?u

Ph?n th? hai: Danh m?c v bi?u t?ng h?p m?c thu? su?t thu? nh?p kh?u

Ph?n th? ba: H? th?ng v?n b?n lin quanSch c ?? dy 700 trang.In b?ng gi?y bi b?ng .Ga pht hnh 395,000?/1 cu?n
MUA SCH BI?U THU? XU?T NH?P KH?U SONG NG? 2014
LIN H?: 0978718705 MS MAI PH??NG
GIAO SCH 30 PHT T?I H N?I V TP.HCM

Bài viết cùng chuyên mục:

 • » hoc nail (20/10/2014)
 • » Tủ âm tường 2014 (19/09/2014)
 • » M? bn chung c? The Sparks D??ng N?i - Nh?n nh... (09/06/2014)
 • » thu mua v?i cy, v?i khc, hng t?n kho LH :... (06/06/2014)
 • » D?u ti kim lo?i: Ap quencho 22 (04/06/2014)
 • » Luy?n thi ??i h?c kha c?p t?c a1, a, b, c, d (04/06/2014)
 • » D?u ti kim lo?i: Ap quencho 22 (31/05/2014)
 • » Ng?m tin c?nh ?i Loan Alisan t?i V??ng Qu?c Tm (31/05/2014)
 • » X??ng may ??ng ph?c h?c sinh l?n nh?t, uy tn... (19/05/2014)
 • » Thi?t k? web, thi?t k? web theo yu c?u ,... (11/05/2014)

Bài viết mới nhất trong diễn đàn:

 • » MeldaProduction MTotalBundle v8.06... (23/10/2014)
 • » Adobe Audition CC 2014 7.1.0 MAC OSX (23/10/2014)
 • » Real Fast Pinterest - Daniel Hall (23/10/2014)
 • » Nuance Dragon Dictate v4.0.4 MacOSX... (23/10/2014)
 • » SAS JMP Statistical Discovery v11.0... (23/10/2014)
 • » MegaPack for MS Office 3.0 :Templates... (23/10/2014)
 • » NUMECA HEXPRESSHybrid 4.1 x86x64-SSQ... (23/10/2014)
 • » Apple Numbers 3.5 Multilingual MacOSX... (23/10/2014)
 • » Red Giant Shooter Suite v12.6.0 (Mac... (23/10/2014)
 • » Toàn quốc Tin nhắn sms chúc mừng ngày nhà giáo... (23/10/2014)