Cao ??ng Th??ng m?i v Du l?ch H N?i

??a ch?: ???ng Ph?m v?n ??ng, Ph??ng Mai D?ch, Qu?n C?u Gi?y, H N?i.
?i?n tho?i: 04 37641121 - 37643938
M tuy?n sinh: CMD

Tr??ng C? Th??ng m?i v Du l?ch H N?i thng bo xt tuy?n nguy?n v?ng 2:

 1. 1. ?i?m sn xt tuy?n nguy?n v?ng 2 (? bao g?m ?i?m c?ng ?u tin v Khu v?c ):

Ngu?n Tuy?n Tn chuyn ngnh ?o t?o M
ngnh
Kh?i
thi
Ch? tiu ?i?m xt
Xt t?* th sinh c ?i?m thi ?H, C? n?m 2013 trn ton qu?c Qu?n tr? kinh doanh C340101 A,A1,D1 350 - Kh?i A,A1>=10.0
- Kh?i D1>=10.0
Qu?n tr? kinh doanh Khch s?n 250
Qu?n tr? ch? bi?n mn ?n 50
Qu?n tr? Th??ng m?i ?i?n t? 120
K? ton C340301 A,A1,D1 350
Tin h?c ?ng d?ng C480202 A,A1,D1 50
Ti?ng Anh C220201 D1 150


 1. 2. H? s? xt tuy?n g?m :

- Gi?y ch?ng nh?n k?t qu? ?i?m thi ??i h?c, cao ??ng n?m 2013 (b?n g?c) , ?i?n ??y ?? thng tin.
- 01 phong b c dn tem, ghi r tn, ??a ch?, s? ?i?n tho?i c?a ng??i nh?n.
- L? ph xt tuy?n : 30.000 VN?.
- Th?i gian nh?n h? s? xt tuy?n : t? ngy 20/8 ??n 17h00 ngy 09/09/2013
- Ngy 11/9/2013 th sinh* xt tuy?n NV2 xem k?t qu? trn website: hcct.edu.vn
Theo Cao ??ng Th??ng m?i du l?ch H N?iBài viết cùng chuyên mục:

 • » ĐH Sư phạm Hà Nội 2 công bố điểm thi (28/07/2014)
 • » ĐH Sư phạm Hà Nội 2 công bố điểm thi (28/07/2014)
 • » ĐH Sư phạm Hà Nội 2 công bố điểm thi (27/07/2014)
 • » Thực hiện một kỳ thi quốc gia càng sớm, càng... (26/07/2014)
 • » Hơn 100 trường ĐH-CĐ đã công bố điểm thi (26/07/2014)
 • » ĐH Kinh tế Quốc dân công bố điểm thi (25/07/2014)
 • » Nghệ An chào đón học sinh đoạt HCV Vật lý... (24/07/2014)
 • » Trường ĐH Ngoại Thương công bố điểm thi (23/07/2014)
 • » ĐH Ngoại thương Hà Nội có thủ khoa đạt 29,5... (22/07/2014)
 • » Thủ khoa đạt 30 điểm từng là “thần đồng”... (22/07/2014)

Bài viết mới nhất trong diễn đàn:

 • » Planet Ocean - SearchEngineNews.com... (28/07/2014)
 • » Lynda - PowerPoint For Mac 2011... (28/07/2014)
 • » Land Rover MicrOcat Multilingual... (28/07/2014)
 • » Vmware FusiOn Professional v6.0.4 Build... (28/07/2014)
 • » Planet Ocean - SearchEngineNews.com... (28/07/2014)
 • » Blufftitler Dx9 v11.2.1.O With Megapack (28/07/2014)
 • » Fti Formingsuite 2O14 Sp1 Build 1956... (28/07/2014)
 • » Planet Ocean - SearchEngineNews.com... (28/07/2014)
 • » Lynda - Excel Mac 2011 Essential... (28/07/2014)
 • » Automapa Europe v6.16.2 14O6... (28/07/2014)