.
Đăng tin rao vặt miễn phí

   Nhang th?o d??c cao c?p B? ??

 • Ghost Xp3 Pro cho qun nt + v?n phng ..v.v

  ?y l b?n ghost XP3Pro Lm chu?n cho mnh ?? ti?n ci ??t cho m?i c?u hnh

  Ring mnh th?y ch?y r?t ok nn mnh chia s? 1 cht v? lm ghost

  Ghost Xp3 Pro cho qun nt + v?n phng . v v
  C boot vo Norton Ghost 11.5 + Win mini 8PE Boot r?t nhanh ?? ti?n c?u h? v ghost l?i my

  Cho qun nt & Game th? Ch?i h?t lo?i game Online ,vo game r?t nhanh

  T? nh?n drivers:

  SPAT 6.0.9.9 + SkyIAR_v2.2_Stable add +
  WanDrv_5.31 full driver sata cho PC _LAPTOP

  Ch?y r?t ?n ??nh


  Vo m?ng nhanh ,my kh?e m?nh ,ghost ra l si lun khng c?n ch?nh g


  Cc Soft ? ci trong ghost

  AdobeAIRInstaller : m?i nh?t
  Adobe Flash Player 11-8 Plugin
  Adobe Flash Player 11-8 ActiveX.exe
  ccsetup404.exe
  Net Framework 2
  office 2003
  Microsoft Office Access 2003
  Microsoft Office Excel 2003
  Microsoft Office PowerPoint 2003
  Microsoft Office Word 2003

  H? tr? ??c FILE 2007 2010 Office
  UniKeyVista 2.0

  Trnh di?t web C?Rom r?t nhanh + ? thch h?p IDM + facebook


  K-Lite Codec Pack 9.95 (Full)
  Defraggler ch?ng phn m?nh ? ??a
  Teracopy 2.27
  Internet Explorer 8
  Windows Media Player 11
  wrar41 Ti?ng vi?t
  Yahoo! Messenger : m?i nh?t + skin
  Your Uninstaller 2010 full (G? b? ph?n m?m chuyn nghi?p nh?t )
  Tn b?n ghost XP3PRO_FULL_SATA_CHUAN_KTV.GHO

  Dung l??ng : 1.48 gb

  MD5 : C9C788A6 - BF681A0D - B0D68144 - 774D8FC7


  T?i v? nh? cho ki?n

  http://up.4share.vn/f/4b787b7c7a7b7c...N_KTV.GHO.file

Các sản phẩm của Mạng xã hội tiện ích www.studentzone.vn: Tin tức, Việc làm, Diễn đàn, Kết bạn